Filosofie

Afhankelijk van je vraag of probleem maak ik gebruik van een scala aan beproefde theorieën en modellen. Dit om de simpele reden: niet de theorie staat centraal maar de vraag van deelnemers, team, coachee en/of opdrachtgever. Sommige methodieken worden meer toegepast in de coaching en anderen meer in de training of teamontwikkeling.

GROW model

Het GROW coaching model is een model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat je zélf actief bent in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter.

Logische niveau’s van Bateson en (later) Dilts

Bateson en Dilts beschrijven zes logische niveaus waarop we leren, veranderen, communiceren en functioneren. Het model laat zien dat belemmeringen op één van de niveaus, door het naast hogere niveau beïnvloed worden. Vooral het inzichtelijk maken hoe we als mens of als organisatie kunnen veranderen maakt dit model heel duidelijk.

Voice Dialogue

Persoonlijk ben ik een groot fan van Voice Dialogue. Met name omdat deze methodiek uit gaat van het idee dat je als mens uit verschillende sub-persoonlijkheden ofwel ‘ikken’ bestaat. Met Voice Dialogue  ontdek je welke ‘ikken’ zeer prominent aanwezig zijn en welke ondergesneeuwd. Je wordt je bewust welke impact zij hebben op je gedrag en de beslissingen die je neemt. De methodiek is er op gericht om zelfs in gesprek te gaan met deze sub-personen. Misschien klinkt dit wat vreemd maar het werkt vaak zeer verhelderend.

De vijf frustraties van een team, piramide van Lencioni

Dit piramide model geeft de hiërarchie weer tussen de belangrijkste stappen om tot een optimale samenwerking te komen. De randvoorwaarden, de bouwstenen van de piramide, zijn: vertrouwen, ruimte voor conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat. Kortom, wil je een beter resultaat zul je moeten investeren in de basis. Het vertrouwen in het team vergroten. In de training gaan we stapsgewijs de verschillende lagen onderzoeken. Om uiteindelijk een beter resultaat voor het team te bereiken.

Rationele Emotie Therapie, RET

De RET gaat ervan uit dat ons denken bepaalt hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. De methode maakt je bewust van irrationele belemmerende gedachten. Het helpt je om deze gedachtepatronen te doorbreken. Op die manier kun je je gevoel en gedrag positief beïnvloeden. Zowel in de training als in de coaching een effectief model.

Het gaat te ver om alle methoden, modellen en theorieën te beschrijven. Maar om je een idee te geven waar ik vaak gebruik van maak in mijn trainingen en coaching hier een korte lijst:

 • DAS-model, gedragstyperingen
 • Daniel Ofman, de kernkwadrant
 • RET; Rationele Emotieve Therapie
 • Transactionele analyse en de Dramadriehoek
 • Timothy Leary; Roos van Leary, interactiemodel
 • Belbin Teamrollen
 • Basis communicatiemodellen
 • Covey, Stephan en Franklin
 • Intervisie
 • NLP; Neuro Linguistisch programmeren
 • Oplossingsgericht werken
 • Situationeel Leidinggeven
 • Systeemtheoretische benadering
 • Teamontwikkeling Tuckman
 • Thomas Killman, conflicthanteringsstijlen
 • Weerstandsperspectief

© Mirjam Boot 2015 | By Websiteanalist