GROW MODEL

01-04-2018 |

Het GROW coaching model is een model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. GROW is een afkorting voor Goal, Reality, Options/ Obstacles en Will/ Way Forward.

Wat is je doel? (Goal)

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat is het verwachte resultaat van je mogelijke acties?
 • Waar ligt dan de nadruk van dit gesprek op en hoe zal dat je doel be├»nvloeden?
 • Hoe zou de situatie voor jou moeten zijn om tevreden te zijn?
 • Hoe meet je of je jouw doel hebt bereikt?

Wat is de huidige situatie? (Reality)

 • Hoe ziet de situatie er nu uit? Waarom is dat problematisch?
 • Hoeveel impact en controle heb je momenteel op die situatie?
 • Wat heb je tot nu toe ondernomen? Waarom werkte dat wel of niet?
 • Wat heeft je tegengehouden om meer of andere dingen te proberen?
 • Wat zijn de consequenties als het je niet lukt?
 • Wie zijn erbij betrokken? Wat doen zij? Hoe belangrijk zijn zij om een goede oplossing te krijgen?

Wat zijn je mogelijkheden? (Options)

 • Welke alternatieven heb je? Hoe zou een lijstje eruit zien met je mogelijke acties?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de divers opties?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor jou?
 • Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen?
 • Welke optie zal je het meeste voldoening geven?

Welke keuzes maak je? (Will)

 • Welke optie ga je effectief uitproberen?
 • Hoe ga je weten of het effectief werkt?
 • Wie zijn de belangrijke spelers die het eindresultaat mee gaan bepalen? Hoe betrek je die   personen bij je plan? Wie moeten ge├»nformeerd worden en waarover?
 • Wat zijn mogelijke obstakels om de actie te laten slagen?
 • Hoe voel je jezelf bij de gedachte aan het uitvoeren van deze optie? (zelfverzekerd, bang, twijfel, enthousiast…)
 • Hoe kan ik je verder ondersteunen bij dit initiatief?
© Mirjam Boot 2015 | By Websiteanalist