Teamcoaching

Een team is meer dan de som der delen

Heb je soms het idee dat de samenwerking in je team niet lekker loopt of dat het beter kan? Teamcoaching is dan een effectieve interventie. Bij teamcoaching gaat de aandacht primair uit naar de samenwerking, de interactie tussen alle teamleden. Hoe communiceren zij, hoe gedragen ze zich? Welke patronen zijn kenmerkend voor het team? Wat betekent dit voor de effectiviteit van het team? Mijn taak is de teamleden bewust te maken van hun eigen gedrag en het effect daarvan op de ander en de samenwerking.

Voorafgaand aan het traject neem ik een intakegesprek af. Afhankelijk van de vraag en groepsgrootte is dit per email of persoonlijk. In de intake geef ik ieder teamlid de ruimte om aan te geven hoe men de situatie in het team ervaart. Hoe beleven zij de samenwerking? Deze individuele gesprekken bieden een veilige context waar men zich in vrijheid uit kan spreken. Het gaat hier niet om het zoeken naar ‘de schuldige’ maar om ontstane beïnvloedingsprocessen in het team helder te krijgen en behoeftes te inventariseren.

Wat kan er zich zoal voordoen? Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

 • Teamleden praten veel óver elkaar en niet met elkaar, wat vervolgens veel spanningen met zich meebrengt
 • In het team geeft men elkaar veel complimenten maar ze spreken elkaar niet aan op zaken die niet goed lopen
 • Het team heeft veel voor zijn kiezen gehad en er zijn nog onuitgesproken conflicten
 • De leden van het team hebben geen vertrouwen (meer) in de leider maar durven dit niet aan te geven
 • Ideeën en plannen worden met een volmondig ‘ja’ beantwoord maar tot resultaten komt het niet

 

Voordelen van een teamcoach:

 • De coach is een buitenstaander en is onafhankelijk.
 • Maakt patronen van het team inzichtelijk.
 • Legt de vinger op de ‘zere plek’ in een veilige setting.
 • Benoemt knelpunten die anders onbesproken blijven.
 • Maakt de teamleden bewust van hun gedrag en het effect op anderen.

En wat levert teamcoaching je op:

 • De teamleden spreken zich duidelijk uit naar elkaar.
 • Er is meer onderling vertrouwen.
 • Effectiviteit van het team wordt vergroot.
 • Meer erkenning en waardering voor individuele teamleden.
 • Minder uitval.
 • Vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van de teamleden.
 • Verbetering van de prestatie.
 • teamcoaching bevordert de samenwerking.
 • Een daadkrachtiger, doeltreffender en efficiënter team.

Een aantal sessies met het team kan al tot grote veranderingen leiden!


© Mirjam Boot 2015 | By Websiteanalist