Training Persoonlijke Effectiviteit

Wat is het verschil tussen een communicatietraining en een training persoonlijke effectiviteit? Bij de training persoonlijk effectiviteit ga je net een laag dieper. Het doel is je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Door talenten inzichtelijk te maken, verder te ontwikkelen en optimaal in te zetten. En door inzicht te krijgen in eigen gedrag en het effect hiervan op anderen. Het gaat niet alleen over het aanleren van nieuw gedrag maar ook over meer bewustwording van je eigen persoonlijkheid. Want als je inzicht krijgt in het waarom van je gedrag dan is er ruimte voor het maken van keuzes en nieuw gedrag. 

Het doel van de training is gericht werken aan persoonlijke doelen. Beter functioneren door effectiever gebruik te maken van jouw kwaliteiten. Je krijgt meer inzicht in datgene wat voor jou belemmerend werkt om optimaal te kunnen functioneren. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld normen, waarden en overtuigingen die vaak onbewust bepalend zijn voor jouw gedrag en keuzes.

Vragen die in de training Persoonlijke Effectiviteit aan de orde kunnen komen zijn:

  • Waarom is het lastig om je medewerkers te corrigeren?
  • Durf je te laten zien wie je daadwerkelijk bent?
  • Hoe kun je je patronen doorbreken?
  • Waarom geven bepaalde situaties stress?
  • Hoe kan ik mij steviger profileren in een groep?
  • Ik ken de assertiviteitstheorie maar waarom pas ik het niet toe?

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Ieder mens is tenslotte uniek, wat maakt dat de onderwerpen in de training zeer divers zullen zijn. Door de onderwerpen in groepsverband te behandelen krijgt men meer inzicht in en begrip voor de ander.

Geef je er de voorkeur aan om individueel met je vraagstuk aan de slag te gaan dan is individuele coaching een effectieve vorm. Kijk dan hier naar de mogelijkheden.

 


© Mirjam Boot 2015 | By Websiteanalist