Training Persoonlijke Effectiviteit

Wat is het verschil tussen een vaardigheidstraining en een training persoonlijke effectiviteit? Bij de training persoonlijk effectiviteit ga je net een laag dieper. Het gaat niet alleen over het aanleren van nieuw gedrag maar ook over meer bewustwording van je eigen persoonlijkheid en de effecten hiervan op je gedrag. Als je inzicht krijgt in het waarom van je gedrag dan is er ruimte voor het maken van keuzes.

Het doel van de training is gericht werken aan persoonlijke doelen. Beter functioneren door effectiever gebruik te maken van jouw kwaliteiten. Je krijgt meer inzicht in datgene wat voor jou belemmerend werkt om optimaal te kunnen functioneren. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld normen, waarden en overtuigingen die vaak onbewust bepalend zijn voor jouw gedrag en keuzes.

Vragen die in de training Persoonlijke Effectiviteit aan de orde kunnen komen zijn:

  • Waarom is het lastig om je medewerkers te corrigeren?
  • Durf je te laten zien wie je daadwerkelijk bent?
  • Hoe kun je je patronen doorbreken?
  • Waarom geven bepaalde situaties stress?

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Ieder mens is tenslotte uniek, wat maakt dat de onderwerpen in de training zeer divers zullen zijn. Door de onderwerpen in groepsverband te behandelen krijgt men meer inzicht in en begrip voor de ander.


© Mirjam Boot 2015 | By Websiteanalist